Kılıçaslan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu son fragmanında Sultan Melikşah‘ın adını söylediğiKılıçarslan kimdir? Kılıçarslan tarihte kimdir? Kimin erkek evladıdır? Kılıçarslan’ın Selçuklu Devletindeki yeri ve önemi nedir? Ne vakit ve iyi mi ölmüştür? Kılıçaslan kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Kılıçarslan Kimdir? Kılıçaslan yaşamı ve biyografisi nedir?Uyanış Büyük Selçuklu 22. Bölüm 2. fragman izle! İşte detaylar haberimizde…

KILIÇASLAN KİMDİR?

Kılıçarslan, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah‘ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır. 1079 senesinde doğduğu rivayet ediliyor.


I. Kılıç Arslan ya da Kılıçarslan (1079 – 13 Temmuz 1107), Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın oğlu ve ikinci Anadolu Selçuklu sultanıdır.

I. Haçlı Seferi’nde yenik olup başkent İznik’i Bizans’a teslim etmek zorunda kaldıktan sonrasında 1101 Haçlı Seferi’nde üç ayrı Haçlı ordusuna karşı kazanılmış olduğu başarılarla Haçlı hareketini durdurmuş; İstanbul’dan Suriye’ye giden yolun hem Bizans, hem de Haçlı ordularına kapanmasını elde etmiştir.

I. Kılıç Arslan, Haçlılarla yapmış olduğu mücadelelerin yanı sıra Anadolu’da yapmış olduğu seferlerle devletinin rakibi Danişmendli Beyliği’nin nüfuzunu kırmak için çalıştı; son döneminde Malatya’yı merkez yaparak devleti Doğu Anadolu’nun en kuvvetli devleti hâline getirdi. Büyükbabası Kutalmış’tan beri süregelen Büyük Selçuklu tahtını ele geçirme çabasını sürdürerek Musul’u ele geçirdi. Burada Büyük Selçuklu hükümdarı adına okunan hutbeyi kendi adına çevirterek Büyük Selçuklu tahtına adaylığını gösterdi.

Genç yaşta ölümü ile Haçlılar’a karşı yürütülen savaşım ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasî birliği zaafa uğramış, Anadolu Selçukluları fetret devri içine girmiştir.

KILIÇARSLAN HAYATI NEDİR?

Doğum zamanı ve yeri kati olarak kim bilir. Babası, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır. Adı Bizans kaynaklarında “Klitziasthlas” olarak geçer; Latin kroniklerinde babasının adıyla (Soliman) zikredilir.

Süleyman Şah’ın 1086 senesinde Suriye seferinde Melik Tutuş’la mücadelesi esnasında giriştikleri Ayn Seylem Savaşı’nda ölümünden sonrasında oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, Tutuş tarafınca Antakya’ya götürülmüştür. Sonrasında 1087 ilkbaharında bölgeye gelen Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Melikşah ise Kılıç Arslan ve Kulan Arslan’ı İsfahan’a götürmüştür. Böylece Melikşah, ölümüne kadar Süleyman Şah’ın bu iki oğlunu özgür bırakmamış ve 1086-1092 yılları aralığında Kutalmışoğulları’nın Anadolu’da hakimiyetlerine müsaade etmemiştir. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Devleti, Melikşah’ın ölümüne kadar altı yıl saltanat naibi Ebu’l-Kasım’ın hükümdarlığında kalmıştır. Kılıç Arslan ve Kulan Arslan, 1092 senesinde Melikşah’ın vefatıyla birlikte özgür kalmış ve İznik’e gitmişlerdir. Bâzı kaynaklara bakılırsa Melikşah’ın ölümünden sonrasında meydana gelen taht kavgaları esnasında ortaya çıkan karışıklıktan yararlanarak kaçmışlar, bâzı kaynaklara bakılırsa Büyük Selçuklu tahtına çıkan Sultan Berkyaruk’un izni ile Anadolu’ya geçebilmişlerdir.

KILIÇARSLAN NASIL ANADOLU SELÇUKLU SULTANI OLDU?

Sultan Melikşah’ın 485’te (1092) vefatı üstüne kardeşi Kulanarslan ile beraber Sultan Berkyaruk’un izniyle İsfahan’dan Anadolu’ya dönmek için yola çıkan Kılıcarslan, eskiden babası Süleyman Şah’a tâbi olan Orta Anadolu’dan büyükçe bir kuvvet biriktirerek 485 sonlarında (1092 sonları, 1093 başları) İznik’e geldi. Bu sırada İznik’te idareyi elinde tutan Ebülgazi’nin iktidarı kendisine teslim etmesiyle de Anadolu Selçuklu tahtına çıktı. Kılıçarslan, sultan unvanını aldı ve İznik’teki muhariblerin hanım ve çocuklarını getirerek şehirde yerleştirerek şehri kendisine payitaht (başkent) yapmış oldu.

KILIÇARSLAN NE ZAMAN, NEREDE VE NASIL ÖLDÜ?

Kılıçarslan, 13 Temmuz 1107’de Habur Çayı’nda vefat etti. Kılıcarslan’ın el-Cezîre ve Şimal Suriye’de hâkimiyet kurmasından hastalık duyan Mardin Artuklu Beyi Necmeddin İlgazi ile Halep Meliki Rıdvân ona karşı Çavlı ile birleşerek Kılıcarslan’ın hâkimiyetini kabul etmiş olan Rahbe’yi ele geçirdiler (24 Ramazan 500/ 19 Mayıs 1107).

Bunu haber alan Kılıcarslan, Çavlı üstüne yürümeye karar verdi. Anadolu’dan kendisine takviye birlikleri yollanmasını istedi. Sadece bu birliklerin gelmesini beklemeden Habur suyu kenarında muharebeye karar verdi. Kılıcarslan’ın tarafındaki beyler Çavlı’nın askerlerinin çokluğunu farkedince savaşı göze alamayıp çekildiler. Kılıcarslan’ın kuvvetinin iyice azalmasından yararlanan Çavlı derhal saldırıyı başlattı (20 Zilkade 500/ 13 Temmuz 1107).

Kılıcarslan, sayılarının azlığından dolayı daha savaşın başlangıcında moralleri bozulan askerlerinin harp alanından kaçmaya başlamaları üstüne artık başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını anlamış oldu. Tutsak düşmemek için karşı kıyıya geçmek amacıyla atını Habur suyuna sürdü. Fakat zırhlı olduğundan Habur’u geçemeyip atıyla beraber sulara gömüldü. Cesedi birkaç gün sonrasında Habur’un Şemsâniye köyü civarlarında bulunmuş oldu. Cenazesi Meyyâfârikin’a götürüldü. Atabegi Humartaş burada onun için “Kubbetü’s-sultan” adıyla meşhur olan bir türbe yaptırdı. Oğlu Sultan I. Mesud 538 (1143-44) senesinde babasının mezarını Konya’ya nakletmek istemişse de bu gerçekleşmemiştir.

Kılıcarslan’ın genç yaşta beklenmedik vefatıyla Güneydoğu Anadolu’da ve Şimal Suriye’de Haçlılar’a karşı yürütülen savaşım ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin siyasî birliği zaafa uğradı. Dânişmendliler, durumdan faydalanarak Anadolu’da siyasî güçlerini arttırma ve topraklarını genişletme imkânını buldular. Bizans da Ege bölgesine doğru yayılmaya başlamış olan Türkler’i Batı Anadolu’dan yine geriye itme fırsatını elde etti.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM 2. FRAGMAN KILIÇARSAN GELİYOR MU?

Kaynak: www.haberler.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here