Müsilaja yönelik Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı

[ad_1]

Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında (12 Haziran 2021 Cumartesi) “Anayasa’nın 98’inci, İçtüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 19 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına Genel Kurulun 10.06.2021 tarihli 90’ıncı birleşiminde karar verilmiştir” denildi.

YERALTI MADENLERİ KARARNAMESİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla ‘Yer altı maden işletmelerinde meydana gelen maliyet artışların karşılanması amacıyla destek verilmesine ilişkin’ Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete‘de yayımlandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi: Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir